เข้าสู่ระบบจำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้6
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6
mod_vvisit_counterเดือนนี้6
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด14082


Welcome to Satellite Based Monitoring System for Coastal Zone Management
เกี่ยวกับโครงการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2010 เวลา 17:00 น.

layers-256.jpg

          การศึกษาวางผังแม่บท และการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลด้านแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายดาวเทียม ที่มีมาในอดีตและปัจจุบัน หน่วยงานที่มีข้อมูลมากที่สุดและต่อเนื่องได้แก่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. เป็นหน่วยงานเดียวในประเทศไทยที่ให้บริการข้อมูลจากดาวเทียมแบบครบวงจร

          ดังนั้น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอากาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถาบันการศึกษา ได้ดำเนินการศึกษาจัดทำแผนหลักและออกแบบเบื้องต้น ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน ในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 18 มกราคม 2012 เวลา 14:22 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 05 พฤศจิกายน 2010 เวลา 02:21 น.

DSC_1503.jpg

โครงการจัดทำแผนที่ออนไลน์ระบบนิเวศและเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนและชายฝั่ง

    อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (The Sirindhorn International Environmental Park) เป็นหน่วยงานที่มีแนวทางในการดำเนินการตามแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงงานในบริเวณค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีแนวทางในการดำเนินงานให้อุทยานเป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และเป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ทางด้านการฟื้นฟูป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าเบญจพรรณ และที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด ตลอดจนเป็นสถานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงประวัติศาสตร์

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2012 เวลา 04:56 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ข้อมูลแผนที่ออนไลน์ (WMS) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2010 เวลา 08:17 น.

การให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศแบบออนไลน์ แบ่งเป็น 3 หมวด ประกอบด้วย

  • การกัดเซาะชายฝั่ง (Coastal erosion WMS) เช่น ข้อมูลเส้นแนวชายชายฝั่ง (Shore line) ข้อมูลการวิเคราะห์พื้นที่กัดเซาะและทับถม ซึ่งทำการวิเคราะห์จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
  • ข้อมูลคุณภาพน้ำทะเล (Water Quality WMS) เช่น ข้อมูลอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเล (Sea Surface Temperature) ข้อมูลปริมาณคลอโรฟิลล์-เอ จากการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Terra/MODIS
  • ข้อมูลแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตทะเล (Marine habitat WMS) เช่น ข้อมูลการกระจายตัวของแนวปะการัง หญ้าทะเล เป็นต้น
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2012 เวลา 03:37 น.
 
wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink deface mirror hacklink wso shell