ข้อมูลปะการัง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2012 เวลา 06:46 น.

 

    ข้อมูลปะการัง (Coral) เป็นข้อมูลการกระจายตัวของแนวปะการัง ทำการศึกษาและจัดทำระบบนำร่องในพื้นที่เกาะมันใน อ.แกลง จ.ระยอง โดยทำการวิเคราะห์จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม THEOS และข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง การสำรวจเก็บข้อมูลภาคสนาม พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (Geo-database) และเปิดให้บริการข้อมูลผ่านเครือข่ายในรูปแบบ WMS ตามมาตรฐาน OGC และรูปแบบ KML

      
View WMS
KML link 
View in GoogleEarth 

View Data Catalog
    
   
 หมายเหตุ : ปรับปรุงข้อมูลรายปี  

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 08 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 13:53 น.
 
wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink deface mirror hacklink wso shell