ข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2012 เวลา 06:47 น.

 

    ข้อมูลป่าชายเลน (Mangrove) เป็นข้อมูลขอบเขตป่าชายเลน ทำการศึกษาและจัดทำระบบนำร่องในพื้นที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยทำการวิเคราะห์จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม THEOS เน้นรายละเอียดข้อมูลแบบ Pansharpen การสำรวจเก็บข้อมูลภาคสนาม พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (Geo-database) และเปิดให้บริการข้อมูลผ่านเครือข่ายในรูปแบบ WMS ตามมาตรฐาน OGC และรูปแบบ KML

  

View WMS
View WMS

View in GoogleEarth 
View in GoogleEarth
View Data Catalog
View Data Catalog
    
   
 หมายเหตุ : ปรับปรุงข้อมูลรายปี  

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 08 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 13:57 น.
 
wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink deface mirror hacklink wso shell