ข้อมูลหญ้าทะเล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2012 เวลา 06:49 น.

 

    ข้อมูลหญ้าทะเล (Seagrass) ทำการศึกษาและจัดทำระบบนำร่องในพื้นที่ปากคลองลัดเจ้าไหม อ.กันตัง จ.ตรัง โดยทำการวิเคราะห์จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม THEOS การสำรวจเก็บข้อมูลภาคสนาม พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (Geo-database) และเปิดให้บริการข้อมูลผ่านเครือข่ายในรูปแบบ WMS ตามมาตรฐาน OGC และรูปแบบ KML

      
View WMS
 
View in GoogleEarth 

View Data Catalog
    
   
 หมายเหตุ : ปรับปรุงข้อมูลรายปี  

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2012 เวลา 04:33 น.
 
wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink deface mirror hacklink wso shell