คลอโรฟิลล์-เอ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2012 เวลา 06:52 น.

 

    ข้อมูลคลอโรฟิลล์-เอ (Chlorophyll-a) เป็นข้อมูลแสดงปริมาณคลอโรฟิลล์ในน้ำทะเล วิเคราะห์จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Terra/Aqua ระบบ MODIS ซึ่งมีการอัพเดทข้อมูลรายวัน พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (Geo-database) และเปิดให้บริการข้อมูลผ่านเครือข่ายในรูปแบบ WMS ตามมาตรฐาน OGC รวมทั้งในรูปแบบ KML และ Data Catalog

      
View WMS
KML link 
View in GoogleEarth 
View Data Catalog
View Data Catalog
    
   
  หมายเหตุ : ปรับปรุงข้อมูลรายวัน 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 08 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 14:39 น.
 
wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink deface mirror hacklink wso shell