ข้อมูลการแพร่กระจายตะกอน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2012 เวลา 06:52 น.

 

    ข้อมูลการแพร่กระจายตะกอน (Sediment distribution) เป็นข้อมูลแสดงการแพร่กระจายของตะกอนบริเวณปากแม่น้ำ โดยเน้นที่แม่น้ำสายสำคัญที่มีผลกระทบในบริเวณอ่าวไทยตอนใน วิเคราะห์จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม THEOS ให้บริการข้อมูลในรูปแบบ Data Catalog

      
View WMS
 
View in GoogleEarth 
View Data Catalog
View Data Catalog
    
   
  หมายเหตุ : ปัจจุบันแสดงข้อมูลบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2012 เวลา 04:35 น.
 
wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink deface mirror hacklink wso shell